سوالات متداول

اگر به دلیل مشغله کاری و کمبود وقت نمی توانید مطالعه کافی را برای آمادگی در آزمون های ورود به حرفه داشته باشید، اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس گزینه مناسبی برای استفاده حداکثری از زمان های به ظاهر تلف شده می باشد.

با توجه به این که آزمون های نظام مهندسی به صورت جزوه باز برگزار می شوند اما در مقابل زمان بسیار کمی در اختیار دارید، باید درک مناسبی از موقعیت حدودی ضوابط در مباحث داشته باشید. در این مورد هم اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس با صفحه آرایی و ویراستاری مشابه نسخه های چاپی مباحث می تواند به شما کمک کند.

در فهرست مباحث، شماره و سال آخرین ویرایش مبحثی که استفاده می کنید درج شده است.

در صورت منقضی شدن یک ویرایش و ابلاغ ویرایش جدید، بجای عبارت “آخرین ویرایش” عبارت “ویرایش جدید در دسترس” را مشاهده خواهید کرد. در صورت نیاز به ویرایش جدید، از قسمت بررسی نسخه جدید اقدام نمایید.

ضمن این که در صفحه بررسی نسخه جدید نیز می توانید از نسخه فعلی اپلیکیشن شما و آخرین نسخه منتشر شده و لیست تغییرات نسخه ها اطلاع یابید.

به جز مواردی از جمله بروز رسانی پیام ها و اطلاعیه های اپلیکیشن و بررسی آخرین نسخه و ویرایش ها، همه امکانات مقررات ملی ساختمان | پلاس بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده هستند.

بله، اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس در همه دستگاه های اندرویدی و همچنین شبیه سازهای اندروید قابل اجراست. همچنین  با همه صفحه نمایش ها و چرخش های افقی و عمودی سازگار و قابل انعطاف هست.

آخرین ویرایش مباحث در اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

آخرین ویرایش منتشر شده

وضعیت در اپلیکیشن

مبحث اول | ویرایش اول 1392 در دسترس
مبحث دوم | ویرایش اول 1384 در دسترس
مبحث سوم | ویرایش سوم 1395 در دسترس
مبحث چهارم | ویرایش سوم 1396 در دسترس
مبحث پنجم | ویرایش پنجم 1396 در دسترس
مبحث ششم | ویرایش چهارم 1398

در دسترس

مبحث هفتم | ویرایش چهارم 1400 در دسترس
مبحث هشتم | ویرایش سوم 1398

در دسترس

مبحث نهم | ویرایش پنجم 1399 در دسترس
مبحث دهم | ویرایش چهارم 1392 در دسترس
مبحث یازدهم | ویرایش سوم 1400 در دسترس
مبحث دوازدهم | ویرایش چهارم 1392 در دسترس
مبحث سیزدهم | ویرایش سوم 1395 در دسترس
مبحث چهاردهم | ویرایش سوم 1396 در دسترس
مبحث پانزدهم | ویرایش سوم 1392 در دسترس
مبحث شانزدهم | ویرایش چهارم 1396 در دسترس
مبحث هفدهم | ویرایش سوم 1389 در دسترس
مبحث هجدهم | ویرایش سوم 1396 در دسترس
مبحث نوزدهم | ویرایش چهارم 1399 در دسترس
مبحث بیستم | ویرایش دوم 1396 در دسترس
مبحث بیست و یکم | ویرایش دوم 1395 در دسترس
مبحث بیست و دوم | ویرایش اول 1392 در دسترس

تازه ترین نوشته ها

inbrPlus

رو از مارکت کافه بازار دریافت کنید.

دانلود از کافه بازار مقررات ملی ساختمان | پلاس
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان | پلاس