غلط نامه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1399همان طور که انتظار می رفت چاپ های اولیه ویرایش جدید مبحث نهم، با این حجم و گستردگی مطالب، بدون خطا و اشتباه نبود و دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، در یک فایل PDF تعداد 61 آیتم از موارد اصلاح شده را منتشر کرده است.

غلط نامه چاپ های اول تا چهارم ویرایش پنجم (1399) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) که توسط کمیته تخصصی این مبحث تهیه شده است، به شرح زیر ارائه می گردد. شایان ذکر است این غلط نامه از چاپ پنجم به بعد در متن اعمال خواهد شد.

دریافت غلط نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار