برگزاری آزمون‌های مهندسی در صلاحیت‌های جدید

صلاحیت های جدید در انتظار مهندسان؛ رشته های تاسیسات مکانیکی و برقی و عمران با صلاحیت های جدید در آزمون 1400 متن کامل خبر و شرایط اخذ صلاحیت ها: به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون‌های ورود به حرفه مي‌رساند، به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌تواند اشتغال [...]