اصلاحیه مباحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان

اصلاحیه‌های ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (سال 1396) و ویرایش سوم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان «لوله‌کشی گاز طبیعی» (سال 1389) توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. در مبحث چهاردهم (1396)، بند 14-3-4-3 به شرح زیر اصلاح شد: 3-4-3-14 دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای [...]