نظرخواهی در مورد آئین نامه اجرائی نظامات اداری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در مورد آئین نامه اجرائی نظامات اداری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از دستگاه‌ها و صاحب‌نظران درخواست نظردهی کرد. به منظور حفظ کیفیت ساختمان­ ها و حصول اطمینان ازقابلیت بهره ­برداری مناسب از ساختمان­ های احداث شده و تعیین حدود و اختیارات، وظایف و مسئولیت ­های عوامل دخیل [...]