تغییرات ویرایش 99 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

همان طور که مستحضر هستید ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) منتشر شده و تغییرات نسبتا زیادی نسبت به ویراش چهارم این مبحث دارد به طوری که حجم مطالب و صفحات کمتز از دو برابر حجم ویرایش قبل افزایش داشته اند. در ادامه مقاله ای در [...]