انتشار پیش نویس ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمانپیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) برای نظر خواهی منتشر شد.

کمیته تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی جهت بازنگری این مبحث و با بررسی نظرات و بازخوردهای جامعه مهندسی و حرفه ای در خصوص ویرایش چهارم (92)، پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته تقاضا می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 99/12/20 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

از لینک زیر می توانید به پیش نویس ویرایش جدید مبحث دهم دسترسی داشته باشید.

دریافت پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار