پوشش بتن روی میلگردهای فونداسیونهمان طور که در جریان هستید، میلگردها و به طور کلی عناصر فولادی بدون پوشش محافظت کننده، در معرض هوای آزاد و در تماس با آب و خاک، دچار خوردگی و پوسیدگی می شوند. در فونداسیون ها نیز اگر میلگردها دارای پوشش و کاور بتن مناسب نباشند به مرور دچار خوردگی و تضعیف فونداسیون می شوند.

برای ایجاد فاصله مناسب و الزامی و همچنین نگهداری میلگردها قبل از بتن ریزی، از فاصله نگهدارها (اسپیسر) استفاده می شود. ضمن اینکه استفاده از سنگ و تکه های موزاییک در زیر میلگردهای کف فونداسیون برای بالا آمدن میلگردها و ایجاد فاصله پوشش بتن مجاز نیست.

در جدول صفحه 72 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان پوشش بتن روی میلگردها با توجه به نوع عضو بتنی، شرایط و محل قرارگیری، حداقل پوشش بتن روی میلگردها درج شده است.

حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها
جستجوی حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها

با بررسی این جدول، به این نتیجه می رسیم که در کلیه اعضای بتنی در تماس دائم با خاک، همه میلگردها باید دارای پوشش بتن به ضخامت حداقل 75 میلیمتر باشند.

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار