کارگاه های ملزم به معرفی مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیستکارگاه های ساختمانی قبل از هر چیزی باید ایمنی کارگاه، نیروهای کار و همین طور ساکنین، عابران و همه عوامل دخیل در پروژه، که چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در معرض عملیات ساختمانی قرار دارند را تامین کنند.

در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع که در آزمون ورود به حرفه مهندسان در مهرماه 1399 نیز مطرح شده بود، پرداخته شده است.

کارگاه های ملزم به معرفی مسئول ایمنی در آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در فهرست مطالب مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

با تشخیص کلید واژه «مسئول ایمنی» و ارتباط با مبحث دوازدهم، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، امکان تشخیص پاسخ صحیح به راحتی وجود داشت. با نگاهی به فهرست مطالب، بند 12-1-5، مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست، به محدوده پاسخ این سوال نزدیکتر می شویم. کمی پایین تر و در بند 12-1-5-5 شرایط الزام کارگاه های ساختمانی به معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست آورده شده و پاسخ سوال همین جاست.

جستجوی مسئول ایمنی در اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس
کارگاه های ساختمانی ملزم به معرفی مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست

5-5-1-12 در کارگاه های با زیربنای بیش از 3000 مترمربع و یا 18 متر ارتفاع از روی پی، معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می باشد.

به این ترتیب، با بررسی شرط های تعیین شده، گزینه سوم پاسخ صحیح این سوال خواهد بود.

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار