کارگاه های ملزم به معرفی مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست

کارگاه های ساختمانی قبل از هر چیزی باید ایمنی کارگاه، نیروهای کار و همین طور ساکنین، عابران و همه عوامل دخیل در پروژه، که چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در معرض عملیات ساختمانی قرار دارند را تامین کنند. در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع که در آزمون [...]

الزامات ارتفاع نرده و حفاظ موقت در کارگاه ساختمانی

نرده ها و حفاظ های موقت در کارگاه های ساختمانی بر اساس موقعیت و نوع الزامات برای ایمنی و حفظ جان نیروی انسانی کارگاه به کار می روند. فضاهایی همچون پله ها، سطوح شیب دار، اطراف سقف ها، لبه استخرها، چاه های آسانسور، محوطه گود برداری و ... باید تا زمانی که نرده ها [...]

رفتن به بالا